ŽELIM SE VČLANITI

Zakaj se želim včlaniti v Združenje borcev za vrednote NOB Maribor?
Poznati preteklost, razumeti sedanjost, imeti vizijo prihodnosti, je rdeča nit, ki povezuje različne generacije. Vrednote, ki so ljudi povezovale med narodnoosvobodilno borbo, niso del preteklosti. So naša sedanjost in tudi prihodnost. Člane druži spoštljiv odnos do dediščine narodnoosvobodilne borbe in tudi vrednote kot so tovarištvo, solidarnost, ponos, humanost ter vrednote, ki so sestavni del človekovih pravic…
Izvlečke iz Statuta Združenja borcev za vrednote NOB Maribor preberite na ovitku našega časopisa

vrednote


Nadaljuj


iz statuta zzb nob

V primeru da se želite včlaniti v organizacijo ZZB-NOB, nam potrebne podatke posredujte prek obrazca.
Kako?
Klik na povezavo PRISTOPNA IZJAVA pokaže na MS Word datoteko, ki se običajno hrani v mapi Prenosi na vašem računalniku.
Potem:
1. odprite datoteko obrazca,
2. izpolnite postavke,
3. hranite pristopno izjavo.
4. Lahko jo natisnete ali jo
5. takoj pošljete po e-pošti: nob.mb@amis.net.

Hvala!