VODSTVO ZDRUŽENJA

ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB MARIBOR
Ulica, hišna številka: Prešernova ulica 17, MARIBOR
Pošta:         2000 Maribor
e-naslov:  nob.mb@amis.net

Izvršni odbor

Jože Vrhnjak predsednik, e-naslov: t.j.vrhnjak@gmail.com , zadolžen za KO Bresternica-Gaj in KO Prežihov Voranc

Ivan Gorjup podpredsednik, e-naslov:  ivan@gorjup.net , zadolžen za KO Ivan Zagernik-Joco

Malčka Kovačič podpredsednica, zadolžena za KO Pobrežje in KO Tezno

Članice in člani izvršnega odbora:

Majda Cvetanovska,  zadolžena za KO Studenci
Aleksander ŽUPANEK ml,  zadolžen za KO Koroška vrata in KO Limbuš Pekre
Zdenka Čretnik  e-naslov:   zdenka.cretnik@gmail.com    zadolžena za KO Hoče Slivnica
Boris Demšič       e-naslov:   boris.demsic@gmail.com  zadolžen za KO Fram in KO Starše
Štefka Kamnik    e-naslov:   kamnik@siol.net  zadolžena za KO Selnica ob Dravi in KO Jožica Flander
Matic Matjašič  e-naslov:   matic.matjasic@gmail.com  zadolžen za KO Košaki, Tezno
Zdenka Stupan    e-naslov:  lojze.stupan@gmail.com  zadolžena za KO Lovrenc na Pohorju
Stanislav  Šajn     e-naslov:  stanielci@gmail.com  zadolžen za KO Dušan Kveder
Dr. Marjan Žnidarič častni predsednik, e-naslov: marjan.znidaric@gmail.com, zadolžen za KO Miklavž na Dravskem polju in KO Dobrovce

Nadzorni odbor

Jasna Ozvaldič     e-naslov:  jasna.ozvatic@gmail.com  predsednica Nadzornega odbora
Marjan HOLC    e-naslov:   holc.m@siol.net
Marija SLANA   e-naslov:   marijameri.slana@gmail.com 
Marija VERNIK e-naslov:   meri.vernik@gmail.com
Rosvita VINDIŠ e-naslov:   rosvita.vindis@gmail.com

Izvršni odbor je izvršilni organ združenja in ga izvoli skupščina. Mandat traja 4 leta in se lahko ponovi.

Odbor iz svojih vrst izvoli 2-3 podpredsednike. Predsednika Izvršnega odbora se voli javno na skupščini. IO za uspešno in lažje izpolnjevanje nalog imenuje razna delovna telesa.
Tako imamo:
 • Komisijo za spominska obeležja NOB,
 • Komisijo za prenovo organizacije ZB,
 • Komisijo za priznanja,
 • Komisijo za ekonomska vprašanja,
 • Odbor za aktivnosti mladih,
 • Sekcijo za ohranjanje spomina na talce in žrtve vojnega nasilja,
 • Področni odbor Društva Dobrnič Maribor,
 • Koordinacijski odbor skupnosti borcev enot NOV in POS.
  V sklopu našega združenja delujejo tudi 3 partizanske enote, ki jim je MOM za njihov prispevek pri osvoboditvi podelila domicil, to so:
 • Skupnost borcev Lackovega odreda,
 • Skupnost borcev XI. SNOUB Miloša Zidanška in
 • Pododbor XIV. divizije. Ta vsako leto organizira prireditve, kjer se srečajo še živeči borci in se te vrednote prenašajo na mlade.
  Tukaj je še:
 • Pokrajinski svet ZB za Podravje je organ, ki deluje na nivoju pokrajine in so vanj vključena združenja ZB iz Maribora, Sl. Bistrice, Ruš, Ptuja, Ormoža, Dupleka, Cerkvenjaka, Lenarta, Pesnice. Svet usklajuje delo in projekte na nivoju pokrajine, predsednik je Jože Vrhnjak.

Drugi organi, odbori in komisije

Katica Pintarič, predsednica Področnega odbora Društva Dobrnič

Pomembna aktivnost:
ZB NOB Maribor podeljuje priznanja svojim zaslužnim članom v decembru za tekoče leto. Predloge pošljejo KO ZB, izbere jih komisija za priznanja.

Priznanja podeljuje tudi Zveza ZB NOB Slovenije in sicer:
Listine, Zlate plakete za življenjsko delo, Zlate plakete in Srebrne plakete najzaslužnejšim članom.
Najvišje priznanje LISTINO je leta 2014 prejel dr. Marjan Žnidarič, leta 2012 Jože Berce, leta 2003 Muzej narodne osvoboditve Maribor, in leta 1999 dr. Vekoslav Grmič, naslovni škof.
Vsa podeljena priznanja Zveze ZB NOB Slovenije med letoma 2017 in 1998, glej na povezavi
PRIZNANJA ZZB NOB Slovenije.

Predloge na republiško komisijo pošljemo združenja, uskladimo se na Pokrajinskem svetu za Podravje.


Spletišče ZB-NOB Maribor ureja Đuro Đakovac,  e-naslov: duro.dakovac@telemach.net