KO ZB Moše Pijada

predsednica: Zdenka STUPAN  e-pošta:
tajnica:


 

Redna letna skupščina naše Krajevne organizacije v torek, 18.4.2023

 

 

Poglej galerijo slik,
(fotografije prispeval Marjan Holc):

Za ogled diapozitivov,  tukaj klikni!


 

 

 

 

 

 

 

Spomin na prvo uporniško akcijo v Mariboru, dva dni po prihodu Hitlerja v Maribor.
Fotografijo prispeval Vasja Lavrič


 

Redni letni zbor članov KO ZZB Moše Pijade,

ki je bil v petek, 18.marca 2022 v prostorih TOTI DCA – DNEVNI CENTER, Gorkega 34, Maribor, je bil hkrati volilni zbor.

Po predstavitvi in sprejemu vseh poročil, ki jih je podala predsednica Zdenka Stupan, so prisotni člani soglasno, brez glasu »proti« potrdili poročilo o delu in finančno poročilo KO za leto 2021. Skladno z dnevnim redom so prisotni na zboru najprej razrešili dosedanje organe in prešli na volitve.

Zanimivost je, da so vsi, razen tov. Kruneta, ki iz opravičljivih razlogov ne more več opravljati funkcije, pripravljeni še en mandat delovati v organih KO. Aplavz, ki so ga poželi in dvig rok ob glasovanju,  je znak, da so prisotni zadovoljni z njihovim delom in podpirajo njihovo kandidaturo.

Za predsednico KO Moše Pijada je bila izvoljena Zdenka Stupan.

Za člane Izvršnega odbora so bili izvoljeni

Milica Ančevski
Danica Godec
Majda Ivnik
Vasja Lavrič
Anica Malajner
Marija Slana
Anica Slanič
Ernest Vodopivec
Vid Zakrajšek

4- letni mandat predsednice in vseh novo izvoljenih članov IO KO Moše Pijada začne teči z 19.3.2022.

Zapisala Marija Slana

Fotografije prispeval Marjan Holc