KO ZB Bresternica-Gaj

predsednik:  Franc Čerče
tajnica:         Avrelija Petrovič