KO ZB Franc Rozman-Stane

predsednik:   Stane Šajn
tajnik/tajnica