KO ZB Dobrovce

predsednik: Stojan Ekart
tajnica:        Irena Ekart