KO ZB Starše

predsednik: Adolf Šerdoner
tajnica:        Stanka Vobič