KO ZB Slivnica-Hoče

predsednik: dr. Martin Kramar
tajnica:         Simona Šifrar