KO ZB Slavko Šlander-Razvanje

predsednik: Branko Verginelčič
tajnica:        Dragica Koren