KO ZB Dušan Kveder-Tomaž

predsednik: Borica Vičar
tajnica:        Majda Župevc