KO ZB Selnica ob Dravi

predsednica: Danica Žunko
tajnik/tajnica

Krajevni odbor Selnica ob Dravi

Klik na povezavo in preberi!

GEOPEDIA

Seznam spominskih obeležij na območju naše KO ZB

 1. Spominska plošča na hiši, kjer sta Đaković in Hečimović preživela zadnjo noč življenja, Mariborska c. 45
 2. Spominska plošča padlima Đ. Đakoviću in N. Hečimoviću na Sv. Duhu na Ostrem vrhu, pokopališče
 3. Spomenik partizanom Lackovega odreda pri Domu LO na Sv. Duhu na Ostrem vrhu
 4. Spomenik Đakoviću in Hečimoviću pred cerkvijo na Sv. Duhu na Ostrem vrhu
 5. Spominska plošča padlim borcem in talcem na OŠ, Sv. Duh na Ostrem vrhu
 6. Spomenik 13 padlim borcem in talcem na OŠ, Sv. Duh na Ostrem vrhu
 7. Spomenik Đakoviću in Hečimoviću v Šelovi grapi, obmejni pas
 8. Spominska plošča v spomin na tajni prehod Đakovića in Hečimovića preko meje, Šelova grapa, obmejni pas
 9. Spomenik padlim borcem LO, Gradišče na Kozjaku, križišče pri odcepu za Kaplo
 10. Doprsni kip Alojza Šušmelja na OŠ Đaković-Hečimović
 11. Spominska plošča padlim borcem in žrtvam fašističnega nasilja na OŠ Đaković-Hečimović
 12. Spominska plošča posvečena uspeli akciji LO na upravnem poslopju HE Fala
 13. Spominska plošča v spomin na požgano šolo, Kozjak na Gradišču, podružnična OŠ