Sekcije

Tukaj so še:

Komisije, Sekcije, Odbori, in  Pododbori, ki delujejo pri našem združenju

  • Področni odbor Društva Dobrnič Maribor,    predsednica Katica Pintarič
  • Sekcija za ohranjanje spomina na talce,       predsednik Jože Vrhnjak

Domicilne enote, ki jim je MOM podelila domicil za njihove zasluge pri osvobajanju domovine

  • Skupnost borcev XI. SNOUB Miloša Zidanška
  • Skupnost borcev Lackovega odreda
  • Pododbor borcev XIV. divizije


Sekcija za ohranjanje spomina na talce je 30. septembra 2017  priredila spominsko svečanost
ob 75. obletnici streljanja talcev 2. oktobra leta 1942 v Mariboru
Jože Vrhnjak odpira spominsko svečanost
Govor dr. Marjana Žnidariča

2. oktobra 1942 v Mariboru ustrelili 143 talce