Vodstvo združenja

ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB MARIBOR
Ulica, hišna številka: Prešernova ulica 17, MARIBOR
Pošta:                         2000 Maribor
E-pošta:                     nob.mb@amis.net

Člani Izvršnega odbora so:

Dr. Marjan Žnidarič,   predsednik,  e-naslov:  marjan.znidaric@gmail.com
Malčka Kovačič,          podpredsednica
Milko Ledinek,            podpredsednik

članice, člani

Vili Bevk
Majda Cvetanovska
Franc Čerče
Boris Demšič
Marjan Holc              holc.m@siol.net
Štefka Kamnik          kamnik@siol.net
Branka Lemajič         brankalemajic1@gmail.com
Ernest Napast            ernest.napast@biropis.si
Zdenka Stupan          lojze.stupan@gmail.com
Stane Šajn                  stanielci@gmail.com
Drago Šorgo
Katica Pintarič
Borica Vičar
Jože Vrhnjak predsednik NO    jv.vrhnjak@gmail.com

Izvršni odbor je izvršilni organ združenja in ga izvoli skupščina. Mandat traja 4 leta in se lahko ponovi.

Odbor iz svojih vrst izvoli 2-3 podpredsednike. Predsednika Izvršnega odbora se voli javno na skupščini. IO za uspešno in lažje izpolnjevanje nalog imenuje razna delovna telesa.
Tako imamo:
 • Komisijo za spominska obeležja NOB,
 • Komisijo za prenovo organizacije ZB,
 • Komisijo za priznanja,
 • Komisijo za ekonomska vprašanja,
 • Odbor za aktivnosti mladih,
 • Sekcijo za ohranjanje spomina na talce in žrtve vojnega nasilja,
 • Področni odbor Društva Dobrnič Maribor,
 • Koordinacijski odbor skupnosti borcev enot NOV in POS.
  V sklopu našega združenja delujejo tudi 3 partizanske enote, ki jim je MOM za njihov prispevek pri osvoboditvi podelila domicil, to so:
 • Skupnost borcev Lackovega odreda,
 • Skupnost borcev XI. SNOUB Miloša Zidanška in
 • Pododbor XIV. divizije. Ta vsako leto organizira prireditve, kjer se srečajo še živeči borci in se te vrednote prenašajo na mlade.
  Tukaj je še:
 • Pokrajinski svet ZB za Podravje je organ, ki deluje na nivoju pokrajine in so vanj vključena združenja ZB iz Maribora, Sl. Bistrice, Ruš, Ptuja, Ormoža, Dupleka, Cerkvenjaka, Lenarta, Pesnice. Svet usklajuje delo in projekte na nivoju pokrajine, predsednik je Jože Vrhnjak.

Pomembna aktivnost:
ZB NOB Maribor podeljuje priznanja svojim zaslužnim članom v decembru za tekoče leto. Predloge pošljejo KO ZB, izbere jih komisija za priznanja.

Priznanja podeljuje tudi Zveza ZB NOB Slovenije in sicer:
Listine, Zlate plakete za življenjsko delo, Zlate plakete in Srebrne plakete najzaslužnejšim članom.
Najvišje priznanje LISTINO je leta 2014 prejel dr. Marjan Žnidarič, leta 2012 Jože Berce, leta 2003 Muzej narodne osvoboditve Maribor, in leta 1999 dr. Vekoslav Grmič, naslovni škof.
Vsa podeljena priznanja Zveze ZB NOB Slovenije med letoma 2017 in 1998, glej na povezavi
PRIZNANJA ZZB NOB Slovenije.

Predloge na republiško komisijo pošljemo združenja, uskladimo se na Pokrajinskem svetu za Podravje.