KO ZB Tezno

predsednica: Marija Trenta
tajnica:            Marija Jordan