KO ZB Tezno

predsednica: Marija Trenta
tajnica:          Marija Jordan