KO ZB Ivan Cankar

predsednik: Albin Vernik
tajnica:        Marija Vernik