KO ZB Center

predsednik:  Alojz Klemenčič
tajnik:           Branko Medik