Izjava predsedstva ZZB NOB Slovenije ob državnem prazniku vrnitve Primorske k matični domovini

Državni praznik vrnitve Primorske k matični domovini praznujemo v spomin na uveljavitev Pariške Mirovne pogodbe 15. septembra 1947, ki je bila podpisana 10. februarja 1947 ob zaključku Pariške mirovne konference, na kateri je 21 držav, zaveznic v antifašistični koaliciji, določilo mejo med Jugoslavijo in Italijo.

Preberi več