Pismo predsednika

Vodstvom Združenj in Društvom borcev NOB Slovenije
Vodstvom Krajevnim organizacijam ZB NOB Slovenije
Spoštovani,
Upam, da ste zdravi in v dobri kondiciji ter v pričakovanju konca ukrepov, normalizaciji in ponovnemu zagonu našega poslanstva. Zaradi ukrepa «ostani doma», so naše komemoracije, proslave, tovariška srečanja in ostale aktivnosti prenesene na prihodnji čas…
Tako nas pozdravlja Marjan Križman, predsednik ZZB NOB Slovenije v pismu 9.4.2020,
beri naprej